In English

 

Ionaid Eolais do Shaoránaigh Chill Chainnigh

Cuireann Ionad Eolais do Shaoránaigh Chill Chainnigh eolas saor in aisce agus faoi rún ar fáil ar gach gné de na seirbhísí poiblí lena n-áirítear tithíocht, sláinte, leas sóisialta, dlí, fostaíocht, pinsin, cáin agus cúrsaí tomhaltóirí.
Ionad Eolais do Shaoránaigh, Leabharlann Chaisleán an ChomairOscailt: Dé Máirt 6.30 r.n. go 7.30 i.n.
Ionad Eolais do Shaoránaigh, Príomhshráid Ghráig na Manach
Oscailt: Dé Máirt, Dé Déardaoin agus Dé hAoine 10.30 r.n. go 12.30 i.n.
Ionad Eolais do Shaoránaigh, Leabharlann Áth na nUrlainn
Oscailt: Dé Céadaoin - 6.30 r.n. go 7.30 i.n.
Ionad Eolais do Shaoránaigh, Comhar Creidmheasa Mhóin Choinn
Oscailt: Dé Déardaoin 5-6.30 Dé hAoine 10-12
Ionad Eolais do Shaoránaigh, Halla Pobail an Ghleanna Mhóir
Oscailt: Dé Máirt 11-12, 7-8 (086) 3900176
Ionaid Eolais do Shaoránaigh Chill Chainnigh An Pharáid
Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine 10.30 go 1.00 i.n. - 2 i.n. go 4 i.n. freisin Luan go Déardaoin 7.30 i.n. go 8.30 i.n.

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer